در حال بارگذاری
سبد خرید صدور فاکتور روش ارسال پرداخت
روش دریافت بار را انتخاب نمایید
هزینه ارسال درب کارخانه از شما تحویل گرفته خواهد شد، برای اطلاع از قیمت ارسال میتوانید پس از ثبت سفارش به کارشناسان پتروکالر و یا پروفایل کاربری خود مراجعه نمایید.
پس از پر کردن فرم معرفی نامه و بررسی آن توسط تیم پتروکالر، قادر به دریافت اطلاعات انبار مربوطه را خواهید داشت