معاون وزیر نفت:‌ قیمت بنزین گران نمی‌شود

معاون وزیر نفت از گران نشدن بنزین در سال آینده و پابرجا ماندن کارت سوخت اطلاع داد.

ثبت نقد و بررسی برای معاون وزیر نفت:‌ قیمت بنزین گران نمی‌شود